لیزر دایود جهت از بین بردن موی زائد

خانه لیزر دایود جهت از بین بردن موی زائد

لیزر دایود جهت از بین بردن موی زائد

بهترین روش از بین بردن موهای زائد،درمان با اشعه لیزر است.لیزر دایود بهترین و موثرترین و کم عارضه ترین لیزر برای از بین بردن موهای زائد می باشد.
این لیزر برای پوستهای مختلف موثر بوده،ایجاد سوختگی و ورم نمی کند و موثر بودن و کم عارضه بودن این لیزر ثابت شده است. مرکز آرمان مفتخر است که
برای اولین بار در اصفهان از لیزر دایود برای از بین بردن موهای زائد استفاده می کند.