لیزر فرکشنال اوربیوم یاگ

خانه لیزر فرکشنال اوربیوم یاگ

لیزر فرکشنال اوربیوم یاگ

جهت درمان ضایعات پوستی. اسکار. درمان چین وچروک،برداشت خال ، جوانسازی ولایه برداری و درمان تیرگی های موضعی بدن.