لیزر کیو سوئیچ ND یاگ

خانه لیزر کیو سوئیچ ND یاگ

لیزر کیو سوئیچ ND یاگ

اولین وتنها دستگاه لیزر با چهار طول موج متفاوت برای درمان انواع تاتوهای رنگی ولک های پوستی(رنگدانه ای).