مشاوره جهت پیوند مو (F.I.T F.U.T)

خانه مشاوره جهت پیوند مو (F.I.T F.U.T)

مشاوره جهت پیوند مو (F.I.T   F.U.T)

مشاوران ما در این کلینیک،روش های مختلف پیوند مو،نحوه عمل،مراقبت های قبل و بعد از عمل را برای افرادی که مایلند پیوند مو انجام دهند توضیح خواهند داد.در این کلینیک با عکس های قبل از عمل و بعد از عمل پیوند مو نتایج حاصل به بیماران نشان داده خواهد شد و توضیح کامل راجع به نتایج کار ایشان داده خواهد شد و درصورت تمایل وقت برای پیوند مو مشخص خواهد شد.