All posts by drasilian

خانه Articles posted by drasilian

مشاوره بیماری های مو و بررسی تومور های پوست

در این مرکز توسط متخصص با تجربه، مراجعه کنندگان مورد معاینه و ارزیابی قرار می گیرند. در مورد مو، علل ریزش مو و بیماری های احتمالی بررسی می گردند و در صورت لزوم آزمایشا...
ادامه مطلب